MitID Erhverv og NemLog-in3 er på vej

Med introduktionen af MitID Erhverv og NemLog-in3 følger en række muligheder for at automatisere de tunge processer, som i dag håndteres manuelt i HR eller IT-afdelingen – endda samtidig med at it-sikkerheden højnes.

Privat MitID og MitID Erhverv

Snart er det muligt at anvende sit private MitID som identifikationsmiddel i erhvervsmæssige sammenhænge. Det vil også være en mulighed at få udstedt et identifikationsmiddel til erhvervsidentiteten, som er helt afkoblet fra den private identitet.

Lokal IdP

Med den nye digitale infrastruktur har virksomheden eller organisationen mulighed for at implementere en Lokal IdP og bibeholde mange af funktionaliteter fra NemLog-in2. Lokal IdP er en mulighed, men ikke en nødvendighed.

Lokal IdM

Med Lokal IdM er det muligt automatisk at synkronisere brugere og rettigheder til NemLog-ins erhvervsløsning, MitID Erhverv. En kombination af Lokal IdP og Lokal IdM giver dig fuld kontrol over brugere, roller og rettigheder samt identifikationsmidler. 

LOA

Opnå rette Level of Assurance (LOA), så dine brugere kan tilgå offentlige services. LOA er graden af tillid som tjenesteudbydere kan have til dine brugeres digitale identiteter, og omtales også i NSIS som sikringsniveauerne ’Lav’, ’Betydelig’ og ’Høj’.

MitID ERhverv stiller nye krav

Snart udgår NemID medarbejdersignatur til fordel for  MitID Erhverv. Samtidig træder NSIS i kraft, og det stiller alt sammen nye krav til jeres it-systemer og rutiner i hverdagen.

I skal tage stilling til hvordan I fremadrettet vil oprette og administrere jeres brugere, og hvordan brugerne skal autentificeres mod offentlige IT-systemer og services. Der findes ikke en one-size-fits-all, for løsningen afhænger helt af hvem, hvor, hvordan og hvor mange, der skal tilgå NemLog-in3, som er arkitekturen bag MitID. Dertil kommer naturligvis de krav og ønsker til løsningen, der måtte være i organisationen.

GlobalId er vores løsning til understøttelse af NemLog-in3 og MitID Erhverv. Produktet er modulopbygget og baseret på åbne standarder og åbne snitflader, hvilket giver dig den højeste grad af fleksibilitet og tilpasning i et hvert miljø – nuværende og kommende versioner. IT-sikkerhed er i vores DNA og derfor vil vi altid råde og vejlede dig, så du står stærkt og med paraderne oppe.

Lyngby - Taarbæk kommune
Muskelsvindfonden
Region Midtjylland logo
UCL logo

Book en demo

Et MitID Erhvervs-projekt med GlobalID som platform rummer typisk 3 faser – alternativt 4, hvis der også er Lokal IdP involveret.

Projektplan MitID Erhverv

 

Første fase med opstart og installation kan ofte klares på omkring 30 timer, afhængig af ønsker. Herefter følger integration til eksisterende brugersystem og MitID Erhverv.

Samlet set er det et projekt som erfaringsmæssigt involverer omkring 50-100 konsulenttimer, der typisk strækker sig over nogle måneder, af hensyn til procestid, koordination og møder, samt test. 

Vil du have et mere præcist skøn over projektet i netop din organisation er du velkommen til at booke et uforpligtende møde med os, til en gennemgang af GlobalID og jeres infrastruktur.

Woman working from home

Automatiseret brugerstyring

Brugerrettighedsstyring bliver integreret i den nye NemLog-in3 erhvervsløsning, MitID Erhverv. I praksis betyder det, at organisationer kan oprette og administrere erhvervsbrugere og deres rettigheder i én samlet administrationsportal.

Brugeren kan anvende sit personlige identifikationsmiddel, såsom MitID app, i erhvervssammenhæng, hvis både organisationen og medarbejderen er enige om det.

Som udgangspunkt udpeger organisationen en administrator, der kan styre brugernes rettigheder i administrationsportalen. Portalen er som standard afkoblet fra organisationens eksisterende brugerdatabase, hvilket gør det nødvendigt at vedligeholde brugere i begge systemer – sådan er det ikke hos os.

Meget mindre administration

Med vores fuldautomatiserede integration til NemLog-in3, systemet bag MitID Erhverv, flytter vi administrationen over i organisationens netværk, og binder den sammen med de eksisterende brugere.

Til forskel fra andre løsninger på markedet, tilbyder vi fuld synkronisering begge veje, så data automatisk overføres, uanset hvilket system der arbejdes i. Det sikrer, at organisationen slipper for en manuel, dobbeltadministration af brugere.

Får en bruger et nyt telefonnummer, en ny jobrolle internt i organisationen, siger op, går på barsel, eller andet, så slår ændringerne igennem i begge systemer, så informationer og adgange automatisk opdateres – både af hensyn til korrekthed og sikkerhed.

NemLog-in3 giver mindre administration af brugere i virksomheden.

Brugervenlig indrullering

Når en organisation skal opnå det fulde udbytte af de nye services MitID Erhverv og NemLog-in3 åbner op for, er det nødvendigt at tænke i automatisering, selvbetjening og brugervenlighed.

Med Liga GlobalID, får organisationen en strømlinet brugerrejse, der omfatter hele brugerens digitale livscyklus.

Rejsen starter med selvbetjent indrullering. Den sikrer at brugeren har en to-faktor metode, og den sikrer, at medarbejderen selv validerer og godkender sig i systemet. Det kan ske enten via SMS, MitID eller pas. Det er nødvendigt, hvis brugeren skal opnå et højere sikringsniveau jf. kravene i NSIS.

Løsningen kan udbygges med flere services, og lukker de sikkerhedshuller, der typisk er kendetegnet ved brug af passwords.

Så enkelt er det:

1.

Medarbejderen oprettes i IT-systemet og modtager en besked med oplysninger til selvbetjeningsportalen, som kan tilgås via kioskstander, mobilenhed eller pc.

2.

I selvbetjeningsportalen bekræfter
medarbejderen sin identitet ved brug af
MitID, pas eller SMS.

3.

I samme ombæring udsteder eller
godkender medarbejderen det
identifikationsmiddel til to-faktor login,
som er tildelt i oprettelsen.

4.

Medarbejderen har nu adgang til IT-systemerne, og afhængig af opsætning, kan medarbejderen også tilgå VPN med samme to-faktor sikkerhed, bruge follow-me print, fysisk døradgang, mv.

Book et uforpligtende onlinemøde

Liga GlobalID understøtter både den simpleste løsning med Lokal IdM light, men også varianterne af Lokal IdM NSIS, og Lokal IdP og IdM, som i kombination giver mulighed for både effektiviseringer, øget sikkerhed, og en højere grad af fleksibilitet og brugervenlighed. Hvilken løsning der passer jer, afhænger både af jeres eksisterende setup, men også jeres ønsker til fremtiden. Book et møde, så tager vi en uformel snak om mulighederne.

Jens Nielsen

Iben Busch

Erik Redsø

Vil du hellere ringes op?

Send os dit navn og nummer, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

NSIS whitepaper ebog

Få mere end 20+ siders introduktion til de organisatoriske, tekniske og juridiske aspekter af NSIS-standarden.

NSIS whitepaper ebog
WHITEPAPER

NSIS-standarden i 3 enkle faser

Få 20+ siders introduktion til de organisatoriske, tekniske og juridiske aspekter af NSIS-standarden.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.